Den s technikou

Od roku 2013 spolupracujeme se základními školami v našem regionu na popularizaci techniky mezi žáky. Spolupráce začala s 20 základními školami v rámci projektu "Technika je zábava". Vzhledem k velké oblíbenosti akcí mezi žáky, pokračujeme ve spolupráci dál. Počet participujících základních škol se od roku 2015 navýšil a v současnosti přesahuje číslo 30. Garantem popularizačních akcí je u nás Mgr. Milana Oberhofnerová.

Technika je zábava pro žáky 8. třídy

Žáci se k nám dostanou v rámci svého studia na ZŠ dvakrát. Poprvé na jaře (březen–duben) v 8. třídě, když se seznámí se všemi oblastmi, které se u nás vyučují. Toto seznámení s technikou probíhá formou soutěže týmů, ve které členové týmů řeší malé praktické úlohy na čtyřech stanovištích (Automechanik, Strojař, Elektrotechnik a Ajťák). Každý rok se touto formou seznámí s technikou kolem 450 žáků 8. třídy.

Den s technikou pro žáky 9. třídy

Podruhé se k nám žáci dostanou na podzim v 9. třídě. Jedná se o děti, které mají o techniku hlubší zájem a uvažují nad studiem technického oboru. Každý rok je to kolem 330 deváťáků, kteří k nám zavítají na Den s technikou.

Den s technikou je pak dvojího typu – zaměřen buď na Strojírenství, nebo na Elektrotechniku. Žáci, kteří se účastní Dne se Strojírenstvím, si vyzkouší práci konstruktéra na PC a v praktické dílně si vlastními rukami vytvoří jednoduchý výrobek. Den s Elektrotechnikou má dvě složky – čistě elektrotechnickou a robotickou. V elektrodílně se žáci seznámí s různými přístroji, sestaví funkční obvody a zprovozní svítící diodu. V robotické části je pak čeká stavění a následné programování robota z lega.