Robotické exkurze

V září 2013 jsme zahájili spolupráci v oblasti robotiky se sedmi základními školami (Ostrov – ZŠ Májová a ZŠ Masarykova, Karlovy Vary – ZŠ jazyků, ZŠ Krušnohorská a ZŠ Komenského, Sokolov – ZŠ Pionýrů, Chodov – ZŠ Komenského). Do června 2015 jako součást projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji (roboty)", nyní spolupráce pokračuje v rámci udržitelnosti projektu. Garantem za naši školu je Mgr. Kateřina Fexová.

Exkurze na naší škole

Třikrát za školní rok přijedou děti ze spolupracujících ZŠ k nám na robotickou exkurzi. Čeká je vždy jedno ze stanovišť – Lego Mindstorms, Lego EV3 nebo šestiosý robot Mitsubishi.

Kroužky robotiky na ZŠ

Participující základní školy dostaly k dispozici stavebnice Lego Mindstorms, aby mohly svým žákům nabídnout kroužek robotiky. Do kroužku chodí obvykle 8–16 žáků, náplní je konstruování a programování robotů z lega.