Jaké je pracovat na Odboru dopravy Magistrátu KV

V rámci výuky maturitního předmětu Veřejná správa studenti třetího ročníku absolvovali v úterý 9. 5. 2023 odbornou exkurzi na Odboru dopravy Magistrátu města Karlovy Vary.

Nejprve byli obecně seznámeni s širokým záběrem agend, které má odbor v kompetenci. Od zvláštního užívání pozemních komunikací a stanovení dopravního značení, přes STK a autoškoly, až po lanové dráhy a taxislužbu. Poté už daleko podrobněji probírali s jednotlivými zaměstnanci odboru náplň práce a okruh problémů, které řeší Oddělení přestupkové a Oddělení dopravně správních agend, především agendu registru motorových vozidel, registru řidičů a agendu přestupků. Probrali tedy nejen to, co je čeká v případě, že se stanou úředníky a tato problematika bude jejich denním chlebem, ale i otázky týkající se běžného občanského života.

Nejvíce pozornosti upoutaly samozřejmě informace týkající se dopravních přestupků, možnosti a následky „vybodování se“ a také podmínky absolvování zkoušek odborné způsobilosti pro získání řidičského oprávnění. Vypadá to, že příště budeme muset v rámci exkurze navštívit i zkušební komisaře 😊

V závěru viděli úkony při vydávání řidičského průkazu v praxi, protože jeden z nich rovnou využil situace a svůj nově nabytý poklad si v rámci exkurze převzal.

S některými úředníky se studenti loučili s přáním vidět se raději jen „mimopracovně“, ale každopádně to byla návštěva přínosná a děkujeme všem za čas, který nám věnovali.

Poslední změna
24.05.2023