Nové obory pro školní rok 2018/2019

  • Veřejnosprávní činnost (4-letý studijní obor ukončený maturitní zkouškou)
  • Nástrojař (3-letý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém zasedání ve čtvrtek 7. prosince schválilo úpravu oborové struktury středních odborných škol zřizovaných Karlovarským krajem, která se dotýká i SPŠ Ostrov. Nově totiž můžeme jako škola nabízet dvojici oborů, které se v předešlých letech vyučovaly na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Nejdku.

Jde v první řadě o maturitní obor Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01), který zájemcům poskytuje znalosti z oblasti právních norem, ekonomiky, veřejné správy a seznamuje je s písemnou i elektronickou komunikací. Žáci se učí mimo jiné kultivovaně vyjadřovat a vystupovat na veřejnosti. Během čtyřletého studia se vedle klasických předmětů seznamují s předměty Veřejná správa, Právo, Aplikovaná psychologie, Společenská kultura, Technika administrativy, Účetnictví, Statistika, Písemná a elektronická komunikace. Obor je zajímavý i z pohledu vyučování dvou cizích jazyků – angličtiny a němčiny. Studium oboru veřejnosprávní činnost je vhodné jak pro chlapce, tak pro dívky, absolventi oboru jsou schopni vykonávat správní činnosti a agendu na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy, případně působit na obecních samosprávách, ve státních či soukromých firmách.

V případě druhého oboru Nástrojař (23-52-H/01) jde o tříletý učební obor zakončený výučním listem, který tak doplňuje na SPŠ Ostrov vyučovaný obor Strojírenství. Hlavní náplní oboru je příprava učně k výrobě, ošetřování, údržbě a opravě nástrojů a pracovních pomůcek. Po teoretické stránce se zájemce vedle všeobecných předmětů seznámí s Nástrojařskou technologií, Strojnictvím, Strojírenskou technologií a Technickou dokumentací, během odborného výcviku si vedle školních dílen vyzkouší práci v průmyslových podnicích okolí. Výuka se vedle konvenčních obráběcích strojů zaměřuje na počítačem řízené stroje (CNC systémy). Nezbytným předpokladem pro výkon tohoto povolání je smysl pro přesnost, pořádek a svědomitost. Vzhledem k aktuálnímu nedostatku kvalifikovaných nástrojařů je absolvent tohoto oboru velmi žádaný na trhu práce. Teoretická výuka i skupinová praktická výuka (1. a 2. ročníku) probíhá na odloučeném pracovišti v Nejdku, Závodu míru 340 (www.sosnejdek.cz). 

Zájemci o studium těchto i stávajících oborů podávají přihlášky do 1. března 2018 k rukám ředitele školy.