Soutěž v Technickém kreslení

V jarních měsících se na naší škole uskutečnila soutěž v technickém kreslení.

Tato soutěž proběhla u všech tří ročníků oboru Nástrojař. Protože úroveň znalostí je u každého ročníku jiná, byl každý ročník hodnocen samostatně.

Prvopočátky této soutěže spadají do doby existence Střední odborné školy Nejdek, kde ji vytvořil a zavedl učitel odborných předmětů Jiří Malý. Pomocí programu INVENTOR 11 vytvořil kótované axonometrické obrázky různých těles a současně jejich vzorové výkresy. Pro každý ročník byly vytvořeny na výběr tři různé obrázky s odpovídající obtížností.

Cílem soutěže je provést na konci školního roku zábavnou a motivující formou prověření znalostí žáků a také úroveň jejich grafického projevu. Soutěž provedl učitel Jiří Malý, který ve všech třech ročnících technickou dokumentaci vyučuje.

Výsledné práce hodnotila pětičlenná komise učitelů – Mgr. Světlana Klečková, Lenka Krejčíková, Jiří Malý, Ing. Jan Švandrlík a Ladislav Taušner. Z každého ročníku se podle udělených bodů vyhodnotil jeden žák, který dostal odměnu – diplom a pěknou propisovací tužku.

Vítězi se stali z N1 – Matěj Maršík, N2 – Jiří Křepinský a N3 – Zdeněk Čech.

Blahopřejeme.

Vítězné výkresy223.11 KB | pdf
Poslední změna
23.07.2023