Strojaři v COMTESu

Dne 5. 10. 2021 jsme se se žáky S2 a S3 vydali po roční pauze na exkurzi ve společnosti COMTES FHT a.s. v Dobřanech a cestu do sousedního kraje jsme zakončili návštěvou ZOO Plzeň.


Jako student třetího ročníku oboru strojírenství jsem se zúčastnil exkurze ve společnosti COMTES FHT a.s. Firma vyvíjí a zkoumá různé druhy kovových materiálů, aktivně spolupracuje s výrobci v automobilovém průmyslu, strojírenství a energetice, kde lze při výrobě využít nové technologie.

Při prohlídce jsem měl možnost vidět např. jak probíhá mikroskopický rozbor materiálů (metalografie), tahová zkouška, zkouška vrubové houževnatosti, korozní zkouška nebo třeba kalení kovů v pecích.

Přínosem pro mě bylo vidět na vlastní oči různé stroje, které společnost používá ve svých procesech, např. vakuová kalicí pec, hydraulický kovací lis nebo válcovací trať. Zajímavá byla ukázka tisku kovového komponentu pomocí 3D tiskárny.

Při případné další návštěvě firmy bych se rád blíže seznámil s procesy vývojové konstrukce, vyzkoušel si počítačové a fyzikální modelování, a nebo termofyzikální měření.

Šimon Dvořák (S3)