Přijímací zkoušky

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

pro obory:

  • Nástrojař
  • Veřejnosprávní činnost (1 volné místo)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Bližší informace k výsledkům přijímacího řízení a řešení případného odvolání je možné konzultovat s p. Novákovou na tel. čísle 353 416 422 nebo 739 322 380.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů a jejich pořadí – učební obory

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů a jejich pořadí – studijní obory

Seznam uchazečů podle výsledků přijímacího řízení – studijní obory


Kritéria přijímacího řízení

10.5. - 24.5.2019 II. kolo přijímacího řízení – Nástrojař
23.5. - 30.5.2019 II. kolo přijímacího řízení – Veřejnosprávní činnost