Přijímací zkoušky

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení na následující obory

Záměr počtu přijímaných studentů


  • Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2019  všechny obory
    Přihlášky uchazeči podávají poštou nebo osobně na adrese školy: SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197, 363 01.
  • Termín konání přijímacích zkoušek pro maturitní obory: 12. a 15. 4. 2019
    Náhradní termín: 13. a 14. 5. 2019

Důležité upozornění:

Žáci vykazující přiznané uzpůsobení podmínek při přijímací zkoušce přiloží zprávu z pedagogicko-psychologické poradny s návrhem na navýšení časové dotace společně s přihláškou na zvolený maturitní obor, tedy do 1. března 2019, na později dodané podklady nebude brán zřetel.

Kritéria přijímacího řízení

31.1.2019 Zveřejnění kritérií pro přijímací řízení 2019/2020
31.1.2019 Vyhlášení I. kola přijímacího řízení
1.2. - 1.3.2019 Odevzdávání přihlášek pro denní studium a další formy studia (do 1. 3. 2018)
12.4. - 15.4.2019 Přijímací řízení I. kolo – obory vzdělání s maturitní zkouškou
22.4. - 30.4.2019 Přijímací řízení I. kolo – obory vzdělání s výučním listem