Přijímací zkoušky

31.1.2019 Zveřejnění kritérií pro přijímací řízení 2019/2020
31.1.2019 Vyhlášení I. kola přijímacího řízení
1.2. - 1.3.2019 Odevzdávání přihlášek pro denní studium a další formy studia (do 1. 3. 2018)
12.4. - 28.4.2019 Přijímací řízení I. kolo – obory vzdělání s maturitní zkouškou
22.4. - 30.4.2019 Přijímací řízení I. kolo – obory vzdělání s výučním listem