Přijímací zkoušky

31.1.2018 Vyhlášení I. kola přijímacího řízení
31.1.2018 Zveřejnění kriterií přijímacího řízení
1.2. - 1.3.2018 Odevzdávání přihlášek pro denní studium a další formy studia (do 1. 3. 2018)
12.4.2018 První řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory
16.4.2018 Druhý řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory
23.4.2018 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení – výuční obory
28.4.2018 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení – maturitní obory
9.5.2018 Vyhlášení II. kola přijímacího řízení pro obory – Autotronik a Nástrojař
10.5.2018 První náhradní termín jednotné zkoušky přijímacího řízení
11.5.2018 Druhý náhradní termín jednotné zkoušky přijímacího řízení