Přijímací zkoušky

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení na následující obory

Záměr počtu přijímaných studentů


  • Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2020  všechny obory
    Přihlášky uchazeči podávají poštou nebo osobně na adrese školy: SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197, 363 01.
  • Termín konání přijímacích zkoušek: 14. a 15. 4. 2020
    Náhradní termín: 13. a 14. 5. 2020

Důležité upozornění:

Žáci vykazující přiznané uzpůsobení podmínek při přijímací zkoušce přiloží zprávu z pedagogicko-psychologické poradny s návrhem na navýšení časové dotace společně s přihláškou na zvolený maturitní obor, tedy do 1. března 2020, na později dodané podklady nebude brán zřetel.

Kritéria přijímacího řízení