Přijímací zkoušky

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Přijímací řízení na následující obory

Záměr počtu přijímaných studentů

  • Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2018  všechny obory
    Přihlášky uchazeči podávají poštou nebo osobně na adrese školy: SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197, 363 01.
  • Termín konání přijímacích zkoušek pro maturitní obory: 12. a 16. 4. 2018
    Náhradní termín: 10. a 11. 5. 2018

Důležité upozornění:

Žáci vykazující přiznané uzpůsobení podmínek při přijímací zkoušce přiloží zprávu z pedagogicko-psychologické poradny s návrhem na navýšení časové dotace společně s přihláškou na zvolený maturitní obor, tedy do 1. března 2018, na později dodané podklady nebude brán zřetel.

Kritéria přijímacího řízení

31.1.2018 Vyhlášení I. kola přijímacího řízení
31.1.2018 Zveřejnění kriterií přijímacího řízení
1.2. - 1.3.2018 Odevzdávání přihlášek pro denní studium a další formy studia (do 1. 3. 2018)
12.4.2018 První řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory
16.4.2018 Druhý řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory
22.4. - 30.4.2018 Přijímací řízení pro ostatní obory - s výučním listem
10.5.2018 První náhradní termín jednotné zkoušky
11.5.2018 Druhý náhradní termín jednotné zkoušky