Den s technikou pro žáky 9. třídy ZŠ

Školní rok
2016/2017

V listopadu 2016 jsme na naší škole přivítali více než 330 žáků z 30 základních škol našeho regionu. Jednalo se o žáky 9. tříd, kteří mají hlubší zájem o techniku.

Technický den byl zaměřen buď na Strojírenství, nebo na Elektrotechniku. Žáci, kteří si vybrali Den se Strojírenstvím, se dostali do PC-učebny, kde si zkusili práci konstruktéra CAD systémů a do praktické dílny, ze které si odnesli vlastními rukami vytvořenou psí známku. Den s Elektrotechnikou představoval stavění a následné programování lego-robota a také práci v elektrodílně, ve které žáci vytvořili svítící diody, které si mohli na památku odnést domů.

Strojírenství - konstruování na PC

Strojírenství - praktické dílny

Elektrotechnika - Lego-robot

Elektrotechnika - elektrodílna