Úspěchy našich ve vědomostních soutěžích

Listopad byl ve znamení elektrotechnických a informatických soutěží. A naši žáci se neztratili!

V Elektrotechnické olympiádě byl nejúspěšnější Matěj Novotný ze třídy E3, který obsadil 10. místo. V korespondenčním kole soutěže tříčlenných týmů "Co víš o elektrotechnice" se dvě naše družstva (ze třídy L3 a E3) rozdělila o 2.-3. místo v republice. Velká gratulace žákům a poděkování Ing. Alexandrovi Falesovi, který naše elektrotechniky na soutěže připravoval.

V polovině listopadu proběhlo národní kolo soutěže Bobřík informatiky. Mezi mladšími středoškoláky (1. a 2. ročník) byl nejúspěšnější Martin Struk ze třídy I2 a mezi staršími (3. a 4. ročník) Tomáš Valenta ze třídy I4. Poděkování patří garantovi soutěže Ing. A. Falesovi a všem pedagogům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu soutěže.

Více o soutěžích naleznete v sekci Vědomostní soutěže.